Založenie a zmeny v spoločnosti

Home/Založenie a zmeny v spoločnosti

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých kľúčových odvetviach práva obchodných spoločností. Náš tím právnikov majúci rozsiahle skúsenosti z korporátnych transakcií dokáže spojiť svoju znalosť slovenského trhu s požiadavkami a očakávaniami našich klientov.

Špecializujeme sa na právne služby v oblasti obchodno-právnej agendy, a to:
• komplexná právna pomoc a poradenstvo pokrývajúce široké spektrum otázok súvisiacich s firemnými záležitosťami
• zakladanie, zmeny a výmaz slovenských obchodných spoločností vrátane realizácie s tým súvisiacich právnych úkonov
• zastupovanie klientov pri získavaní potrebných oprávnení a povolení v konaniach na živnostenských úradoch a iných ústredných či miestnych orgánoch štátnej správy
• príprava a zmeny zakladateľských dokumentov (vypracúvanie stanov, spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv, akcionárskych zmlúv a iných firemných dokumentov)

Tel.: 02/5262 5177, Mýtna 42, 811 05 Bratislava

info@pravnecentrum.sk