Virtuálna kancelária

Home/Virtuálna kancelária

Ponúkame Vám službu zriadenia virtuálneho sídla Vašej spoločnosti na adrese Mýtna 42, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, ktorá zahŕňa:
• vypracovanie nájomnej zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s virtuálnym sídlom
• príjem korešpondencie
• oznámenie o prijatí korešpondencie emailom
• doposielanie korešpondencie poštou na zvolenú adresu

Tel.: 02/5262 5177, Mýtna 42, 811 05 Bratislava

info@pravnecentrum.sk