Právne poradenstvo

Home/Právne poradenstvo

Právne poradenstvo a právnici v Bratislave

Právne centrum s.r.o. je advokátska kancelária v Bratislave,
ktorá poskytuje právne služby fyzickým a právnickým osobám.

 

Podávate žiadosť o rozvod alebo riešite iné rodinné udalosti?

Kvalifikované právne poradenstvo je dôležité aj pri situáciách, ktoré upravuje rodinné právo. Rozvodové konanie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode je s dobrým právnikom rýchlejšie a menej stresujúce. Ďalšou oblasťou služieb je dedičské právo.

Zakladáte firmu, zmluvné vzťahy, nastali v spoločnosti zmeny?

Pre obchodné, výrobné a iné spoločnosti poskytujú naši právnici a advokáti právne poradenstvo zahŕňajúce celú šírku podnikateľskej činnosti. Vyriešime vaše požiadavky na založenie, zmenu či zrušenie spoločnosti, vypracujeme obchodné zmluvy.

Kliknite na otázku:
Duplicita v liste vlastníctva nehnuteľnosti?

Podávate žiadosť o rozvod?

Riešite iné rodinné udalosti?

S akým právnikom chcete spolupracovať?

Právna pomoc v medzinárodných podmienkach?

Potrebujete vypracovať kúpnu zmluvu?

Advokáti advokátskej kancelárie Právne centrum s.r.o. sú členmi Slovenskej advokátskej komory.

Spolupracujeme s medzinárodnou sieťou advokátov, notárov a daňových poradcov International Advisory Group.

 

Tel.: 02/5262 5177, Mýtna 42, 811 05 Bratislava

info@pravnecentrum.sk