Advokáti

Home/Advokáti

Advokáti v Bratislave

Sme tímom mladých skúsených a odborne kvalifikovaných právnikov a advokátov. Pri práci prepájame rôzne právne odvetvia a sledujeme i európsku legislatívu a rozhodovanie Európskeho súdneho dvora a vplyv na slovenské právo. Vyznávame flexibilitu a kreatívny, pritom však  zodpovedný prístup, aby právna pomoc bola efektívna a priniesla Vám optimálne riešenie. Sme presvedčení, že dôveru klientov si dobrý právnik získava otvorenou komunikáciou. Náš advokát alebo právnik vás pravidelne informuje o priebehu prípadu. Môžete sa spoľahnúť, že vždy dostanete odpoveď na svoje otázky a urobíme všetko pre to, aby sme chránili Váš záujem. Sme tu pre Vás.

Osobný prístup považujeme za veľmi dôležitý, preto v advokátskej kancelárii Právne centrum môžete komunikovať vždy s rovnakým právnikom. Ak je to však potrebné, viacerí právnici sú vzájomne zastupiteľní a dokážu pružne preklenúť aj časovo náročné obdobia.

Oblasti, ktorým sa venujeme:

  • obchodné právo – záväzkové právo a právo spoločností, akvizície, due diligance,
  • pracovné právo
  • správne právo
  • pozemkové právo a právo nehnuteľností vrátane riešení duplicít vlastníctva
  • poľnohospodárstvo a práva s ním súvisiace
  • daňové právo
  • občianske právo – rodinné právo
  • zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi

Spolupracujeme s externými špecialistami, ako sú daňoví poradcovia, súdni tlmočníci a znalci, notári, prípadne iní odborníci.  

JUDr. Katarína Bystrická
advokát

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2002
Rigorózna skúška 2003
Donau Universität Krems – Európske právo 2003

Jazyky: nemecký, anglický, ruský, francúzsky
e-mail: bystricka@pravnecentrum.sk

JUDr. Juraj Bystrický, PhD.
advokát

Vzdelanie:
Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne 1995 – 2000
Rigorózna skúška Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2001
Dizertačná skúška Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2003

Obhajoba dizertačnej práce, Trnavská univerzita 2010

Jazyky: ruskýnemecký, anglický


Mgr. Tomáš Kováč
advokát

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského 2000 – 2005

Jazyky:  nemecký, anglický, španielsky


Mgr. Michaela Jeseničová  
advokátsky koncipient

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského 2013 – 2018

Jazyky:  anglický, ruský


JUDr. Jozef Jesenič
advokát

Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavská univerzita 2007 – 2012  
Rigorózna skúška Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2015

Jazyky:  nemecký, anglický (základy)


JUDr. Zuzana Takácsová
advokátsky koncipient

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2006 – 2011
Rigorózna skúška Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2014
Doktorandské štúdium Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2016 – súčasnosť

Jazyky: anglický, maďarský, nemecký (základy)

Špecializácia:
ochrana spotrebiteľa, ochrana osobných údajov


ADMINISTRATÍVNY TÍM


Sabína Baričičová
recepčná

Jazyky: anglický, nemecký (základy)


Mgr. Darina Ivanicsová
asistent vedenia spoločnosti

Jazyky: anglický, nemecký (základy)