Advokáti

Home/Advokáti

Advokáti v Bratislave

Sme tímom mladých skúsených a odborne kvalifikovaných právnikov a advokátov. Pri práci prepájame rôzne právne odvetvia a sledujeme i európsku legislatívu a rozhodovanie Európskeho súdneho dvora a vplyv na slovenské právo. Vyznávame flexibilitu a kreatívny, pritom však  zodpovedný prístup, aby právna pomoc bola efektívna a priniesla Vám optimálne riešenie. Sme presvedčení, že dôveru klientov si dobrý právnik získava otvorenou komunikáciou. Náš advokát alebo právnik vás pravidelne informuje o priebehu prípadu. Môžete sa spoľahnúť, že vždy dostanete odpoveď na svoje otázky a urobíme všetko pre to, aby sme chránili Váš záujem. Sme tu pre Vás.

Osobný prístup považujeme za veľmi dôležitý, preto v advokátskej kancelárii Právne centrum môžete komunikovať vždy s rovnakým právnikom. Ak je to však potrebné, viacerí právnici sú vzájomne zastupiteľní a dokážu pružne preklenúť aj časovo náročné obdobia.

Oblasti, ktorým sa venujeme:

obchodné právo – záväzkové právo a právo spoločností, akvizície, due diligance,
pracovné právo
správne právo
pozemkové právo a právo nehnuteľností vrátane riešení duplicít vlastníctva
poľnohospodárstvo a práva s ním súvisiace
daňové právo
občianske právo – rodinné právo
zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi

Spolupracujeme s externými špecialistami, ako sú daňoví poradcovia, súdni tlmočníci a znalci, notári, prípadne iní odborníci.

 


JUDr. Katarína Bystrická

advokát

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2002
Rigorózna skúška 2003
Donau Universität Krems – Európske právo 2003

Jazyky: nemecký, anglický, ruský, francúzsky
e-mail:         bystricka@pravnecentrum.sk


JUDr. Juraj Bystrický, PhD.
advokát

Vzdelanie:
Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne 1995 – 2000
Rigorózna skúška Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2001
Dizertačná skúška Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2003

Obhajoba dizertačnej práce, Trnavská univerzita 2010

Jazyky: ruský, nemecký, anglický


Mgr. Tomáš Kováč
advokát

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského 2000 - 2005

Jazyky: nemecký, anglický, španielsky


Mgr. Katarína Lintnerová
advokátsky koncipient

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského 2007 - 2012

Jazyky: anglický


Mgr. Mária Globanová
advokát

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského 2004 - 2009

Jazyky: anglický, španielsky, nemecký (základy)


JUDr. Jozef Jesenič
advokátsky koncipient

Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavská univerzita 2007 - 2012
Rigorózna skúška Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2015

Jazyky: nemecký, anglický (základy)


Michaela Mrváňová
právny asistent

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského 2013 - súčastnosť

Jazyky: anglický, ruský

Administratívny tím


Bc. Martina Tóthová
asistentka vedenia spoločnosti

Jazyky: anglický, francúzsky (základy)